SPORT Architecture bureau

Phone: +372 55601425

Teenused 

Arhitektuurikonkursi korraldamine

Oleme korraldanud üle 70 arhitektuurikonkursi. Osalejateks linnad ja ettevõtted. Oma kogemustest saame teie jaoks korraldada konkursi, milles hoolitseme absoluutselt kõige eest, kogu konkursi raames. Aitame teid kõigega alates võistluse eelarvest kuni võitja valimise ja presenteerimiseni, tehes jooksvalt vajalikke dokumentatsioone.

Arhitektuurivõistluse kondikava

Ettevalmistus

Elluviimine

Lõpetamine

Korraldame ürituse võitja kuulutamiseks

Estonian Business School in Tallinn by Ala Architects

Gimnasium of the University of Life Sciences in Tartu by Salto architects

Kesklinna School in Tartu by Salto Architects Photo by Reio Avaste

Krulli neighbourhood by Alver Architects

Rebase Street Apartments in Tartu by Thomas Pucher and Alfred Bramberger

Tallinn City Hall by Bjarke Ingels Group

Viimsi School of Young Talents by Kavakava Architects

Lotte Kindergarten in Tartu by Kavakava Architects Photo by Kaido Haagen

Tagasiside

Arhitektuurivõistlus oli korraldatud professionaalselt ning andis tellijale soovitud tulemuse-julgen soovitada kõigile.
Heiti Hääl
AS Krulli Kvartal nõukogu esimees
Tiit Sild aitas meil korraldada Viru Keskuse rahvusvahelist ahitektuurivõistlust, alustades konkursi lähteülesande koostamise ja lõpetades zürii töö korraldamise ning võitja valimisega. Kokkuvõttes oli koostöö igati sujuv ning väga asjatundlik -soovitan!
Gertti Kogermann
Viru Keskuse juht
Eesti Arhitektide Liidu koostöö Tiit Sillaga on kestnud üle 10 aasta.Arhitektuurivõistlustest osavõtjad ja žüriiliikmed on andnud Tiit Silla poolt koostatud võistlustingimustele ja žürii töö koordineerimisele väga hea hinnangu. Professionaalselt koostatud võistlustingimused on oluline dokument arhitektuurivõistluste õnnestumisel.
Marika Lõoke
EAL Juhatuse liige
"Manufaktuuri tehaseala kutsutud arhitektuurikonkursi koostöö Tiiduga oli igakülgselt professionaalne, ladus ja arendaja eesmärke positiivselt väärtustav. Pigem võiks isegi öelda nii, et asjatundliku koostöö tõttu polnud ühtegi ebameeldivat üllatust, nii ettevalmistavas faasis kui ka reaalse žüriitöö ajal ega järel. Hea koostöö, mida julgeb kasutada uuesti ja lahkesti jagada!"
Olari Paadimeister
Arendusprojekti juht
EBSi uue taristu arhitektuurivõistluse võidutöö kvaliteet ja protsessi sujuvus ületasid ootusi. Ligi 100,000 eurose eelarvega rahvusvahelise arhitektuurivõistluse korraldamise juures on palju nüansse, mille mitte-tundmine võib lõppeda konkursi ebaõnnestumisega s.h. lõpptulemuse vaidlustamisega. Tiit põhjendas argumenteeritult oma soovitusi arhitektuurivõistluse tingimuste kujunemise faasis ja koostas võistluskutse/tingimused, millele reageeris 38 arhitektuuribürood. Tiit arvestas žürii ja tellija ettepanekutega, korraldas kommunikatsiooni žürii ja võistlejate vahel ning jälgis, et kõik asjaosalised tegutsesid kooskõlas välja kuulutatud võistlustingimustega. Võistluse tulemusi keegi ei vaidlustanud ning suhted büroodega, kes võistlust ei võitnud, jäid samuti heaks.
Mart Habakuk
Kantsler, Estonian Business School
Meie koostöös MSI Grupp AS-i, Tallinna Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga korraldatud arhitektuurivõistlus oli väga kõrgete nõudmistega töö kuna objekt asub pealinna keskseimas asukohas ning kavandatav hoone on maamärgilise tähendusega. Lisaks on tegemist tervikliku kvartaliga, mis on igast küljest vaadeldav ja kõrgete nõudmistega esinduslikule väljanägemisele. Võistluse korraldamise ettevalmistus oli tavapärasest töömahukam, kuna lisaks tavapärastele kooskõlastamisele tuli Linnavalitsuse nõudel korraldada enne võistluse väljakuulutamist võistlustingimuste avalik arutelu. Võistluse eeltöö oli väga mahukas ja arvestada tuli hästi paljude erinevate tingimustega, samuti tulevase hoone sobivusega kasutamiseks kaubamajana, mis on ühendatud büroohoonega. Põhjaliku eeltöö käigus laabus meie koostöö Tiiduga väga konstruktiivselt. Tema osalemine ja kaasamõtlemine aitas tellijatel töö käigus oma vajadused kaardistada ning need ka võistlustingimustesse kirja saada. Väga oluline oli ka Tiidu abi suhtlemise korraldamisel ja seisukohtade ühtlustamisel võistlust korraldanud mitmete osapoolte vahel. Kõrgete nõudmistega võistlus nõudis ka tellijatelt tõsist pühendumist aga kuna see ei ole meie jaoks igapäevane töö, oli meile suur abi Tiidust, kes nõustas ja suunas tellijaid selles protsessis. Kõige olulisem, et võistlus õnnestus suurepäraselt ja võistlusele esitati arvukalt töid, mis vastasid võistlustingimustele. See võimaldas žüriil teha parim võimalik otsus. Võistlus andis meile igati väärilise arhitektuurse lahenduse sedavõrd olulisele asukohale Tallinna südames, olles tänapäevane ja suurlinlik ning täitis ka hoonestuse kavandatud kasutamise seisukohast olulised nõudmised. Meie hinnangul läks võistlus igati korda ja andis soovitud tulemuse.
Peeter Kütt
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhataja

Helista meile